Szakterület

Az iroda szakterülete magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek képviselete, biztosítási és kártérítési ügyek, társasági jogi ügyek, csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások, gazdasági, polgári és közigazgatási perekben történő képviselet, munkaügyek.

Ügyvédi tevékenységem során teljeskörűen ellátom ügyfeleim peres és peren kívüli képviseletét, a következő jogterületeken is:

 • Ingatlan: -közvetítés, -forgalmazás, -átruházás, bérleti-, adásvételi szerződések készítése, jelzálogbejegyzés, illetve törlés.
 • Elektronikus cégeljárás: cégek alapítása és változásaiknak bejegyzése (átalakulás), képviselete, megszüntetése (felszámolás, végelszámolás).
 • Társadalmi szervezetek: alapítványok, egyesületek alapítása, képviselete.
 • Államigazgatási, hatósági, hivatali ügyek.
 • Közlekedési balesetek miatt indult szabálysértési- és büntető ügyek
 • Adó- és illeték ügyek.
 • Szabálysértés.
 • Munkajog.
 • Okiratok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése.
 • Kártérítési perek, biztosítás.
 • Kintlévőségek, követelések kezelése.
 • Társasházak alapítása, képviselete.
 • Letétkezelés.
 • Öröklési jog, hagyatéki ügyek
 • Házassági szerződések készítése.
 • Válás: házassági vagyonjogi és bontóperek, gyermekelhelyezési és -tartási perek.
 • Magánjogi szerződések készítése.